Nyheder

Nyheder

Her kan du læse relevante nyheder for ordningen.

Artikler

Juni 17, 2008

En lille artikkel i Furesø avis om mormorordningen.

Læs artiklen her

En lidt ældre nyhed

Juli 20, 2009

Mormorordningen har ” formeret sig ved knopskydning ”

Det må pointeres at lederen af ”skudet” Marianne Norby Zakki IKKE er medstifter af Mormorordningen i Farum. Og at hun ikke altid har ”brændt for” Mormorordningen. Da stifteren Lone Kraft efterlyste andre familier med børnepasningsproblemer, var Marianne een af 100 andre forældre, som skrev under på en liste, som Lone kørte rundt med for at kunne dokumentere overfor kommunen, at behovet var der. Derefter har Marianne udelukkende været bruger af ordningen. Lone Kraft stod dengang som bindeled mellem ordningen og kommunen og som forældrerepræsentant. Da Lone, efter 6 – 7 år rejste til en anden by, syntes jeg, at der burde vælges en forældrerepræsentant, men det var lidt svært at samle de travle forældre som ellers roste ordningen i høje toner, derfor måtte jeg henvende mig direkte til nogle af de børnefamilier, jeg var kommet til at kende. Til sidst indvilligede Marianne i at stå som forældrerepræsentant, da jeg lovede at der ikke ville være opgaver forbundet dermed, medmindre der opstod et problem som en familie gerne ville drøfte med en anden forælder. Det var nødtvunget og jeg bebrejder ikke Marianne for ikke at være ”fyr og flamme” jeg påpeger kun at hun absolut , KUN ”brændte for” at få sine børn passet billigt og betryggende. Hendes nuværende interesse går tilsyneladende ud på at tillægge sig ros og hæder for noget som er skabt og udviklet af andre. Hun har ingen viden om de regler der gælder for en mormorordning og derfor ophørte hendes og mit samarbejde. Marianne er usandfærdig, upålidelig og bruger uetiske metoder i sine bestræbelser på at overtage ordningen. Jeg har kendskab til flere særdeles kompetente personer, som kan føre ordningen videre når jeg holder op, til glæde for børnefamilierne og de mormødre som primært gerne vil passe børn og for hvem indtjeningen er en biting – sådan som det oprindeligt var tænkt.

Ebba Lillienskjold

Seneste Nyheder

March 31, 2017

Mormorordningens nye hjemmeside ser dagens lys.

Copyright @ All Rights Reserved